ST-S-02A STRAP ON THERMOSTAT AUTO RESET 0 TO 90 deg C


Description

ST-S-02A STRAP ON THERMOSTAT AUTO RESET 0 TO 90 deg C